நம்மை நாமே சோதித்தறிந்தால்...

இன்று சபைகள் பெருகுகின்றன,
சீஷர்கள் உருவாகிறார்களா?

கிறிஸ்தவம் அகலத்தில் வளருகிறது,
கிறிஸ்துவோடு உள்ள உறவின் ஆழத்தில் வளருகிறதா?

எண்ணிக்கைகள் பெருகுகின்றன,
எண்ணங்கள் இயேசுவோடு இசைகிறதா?

வேதம் அதிகம் விற்கிறது
அதற்கு கீழ்ப்படிபவர்கள் பெருகியிருக்கிறார்களா?

கிறிஸ்தவ கலைகள் வளருகின்றன
அதில் கிறிஸ்து மகிமைப்படுகிறாரா?

சபை சொத்துக்கள் பெருகுகின்றன
அதில் அநாதைகளுக்கும் திக்கற்றவர்களுக்கும் பங்குண்டா?

விதவிதமாய் சிலுவைகள் விற்கப்படுகின்றன,
சிலுவை சுமக்கப்படுகிறதா?

இறைப்பணியாளர் பெருகுகிறார்கள்,
இறையரசு வளருகிறதா?

நற்செய்திக் கூட்டங்களுக்கு பஞ்சமில்லை
மெய்யான மனந்திரும்புதல் இருக்கிறதா?

ஆவியானவர் ஆவியானவர் என்கிறார்கள்
அவர் தரும் வெற்றி வாழ்க்கை இருக்கிறதா?

எழுப்புதல் எழுப்புதல் என்கிறார்கள்
சர்ச்சுக்குள் தூங்குபவர்களையாகிலும் எழுப்பியிருக்கிறார்களா?

விசுவாசம் அதிகம் பிரசங்கிக்கப்படுகிறது
பயப்படுகிறவர்கள் குறைந்துவிட்டார்களா?

பரலோக ராஜ்ஜியம் பேச்சிலல்ல பெலத்தில் இருக்கிறது (1கொரி 4:20)

பொது

ரசனை

இன்று சாரு, அவரது வலைதளத்தில் பரிந்துரைத்திருந்த பாடலைக்  கேட்டு வழக்கம் போல என்னை  நானே செருப்பால் அடித்துக்கொண்டேன்.யார்  ரசனையின் குறை?

General

அண்ணா(ந்து பார்!)

​​​​உலகம் : அண்ணா(ந்து பார்!)
படைத்தவர் : சொக்கன்
திறவுகோல் : மதார்

பொது

The Secret (இரகசியம்)

​​​உலகம் : The Secret (இரகசியம்)
படைத்தவர் : Rhonda Byrne
திறவுகோல் : செல்லா

பொது

ஈழம் -தேவை ஒரு நேர்மையான மீளாய்வு

​​​​​​​​​உலகம் : ஈழம் – தேவை ஒரு நேர்மையான மீளாய்வு
படைத்தவர் : தொகுப்பு

பொது

ஐனநா(ய்+அ)கம்..

ஜனநாயகத்தில் நாயகம் போய் பல நாகம் புடை சூழ ‘நாய்-அகம்’ ஆ(க்)கி ஆண்டு பல(ர்) ஆகிவிட்டது..

காசுக்கும் ஓட்டாக்கியாயிற்று.. சொகுசு ஆசைக்கும்
ஓட்டாக்கியாயிற்று..

சாதிக்கும் ஓட்டாக்கியாயிற்று மிச்ச மீதிக்கும் ஓட்டாக்கியாயிற்று..

அரக்கனை அரக்கனோடு ஒப்பிட்டுப் பார்த்து அதில் ஒவ்வான்றாய் அமர்த்தி அழகு பார்த்தாயிற்று..

யாருக்கு வாக்கு என்பதை விட
என் வாக்கு வீணாயிற்றோ? என்றெண்ணியே மொத்தமாய் மொத்தியாயிற்று..

இன்று மழை வந்தால் நேற்று பஞ்சம் மறந்து விடும்..

மாண்ட விவசாயின் மேல் புல் எழுந்தாலும் கருகிவிடும்..

சோற்றில் கை வைக்கவோ
ஓட்டுக்கு ‘பை’ வரும்..

இத்தணையும் செய்ததறியாது பின்
ஒரு நாள் தான் ரோசம் வரும்…

அன்று வாய் கிழிய பேச வரும்..

பின்னொரு நாள் காலில் விழும் மறுநொடி

வந்தாரை வாழ வைக்கும் வையகம் என்று கொண்டாடி கூத்தடிக்கும் உங்களுக்கு

அந்த ராவணணைப் பற்றிக்கூட ,பேச அருகதையில்லை..

பொது

ஒரு சிறு இசை

​​​​​​​​​உலகம் : ஒரு சிறு இசை
படைத்தவர் : வண்ணதாசன்

பொது