குறிச்சொற்கள் » திருமணம்

குழந்தைகளுடன் மணமக்கள் திருமணம்

குழந்தைகளுடன் மணமக்கள் திருமணம்

சகோதரிகளே! சகோதரர்களே!!

இங்கு இன்று நடைபெறப்போகும் திருமணமானது நமது நாட்டில் இப்போது புதியதாய் தோன்றியிருக்கும் சுயமரியாதை இயக்கத்தின் கொள்கைகளில் ஒரு அம்சமாகிய மூடப்பழக்க வழக்கங்களை ஒழிப்பதென்னும் திட்டத்தில் சேர்ந்ததாகுமே தவிர இதில் புதிதாய் புகுத்தும் கொள்கை ஒன்றுமே இல்லை. 1,363 more words

பெரியார்

REMARRIAGE

REMARRIAGE

A doubt is raised whether it is proper for a person to marry another woman when his wife is still alive. Even in the Self Respect Movement there are many who consider such a marriage wrongful. 3,048 more words

பெரியார்

தமிழரின் திருமணத் தொடர்பில் வெவ்வேறு விதமான விதிகளும், நெறிகளும் - அற்புதாய்வு

தமிழரின் திருமணத் தொடர்பில் வெவ்வேறு விதமான விதிகளும், நெறிகளும் – அற்புதாய்வு

தமிழரின் திருமணத் தொடர்பில் வெவ்வேறு விதமான விதிகளும், நெறிகளும் – அற்புதாய்வு

திருமணம் ஒருசமூக, சட்ட, உறவுமுறை அமைப்பு ஆகும். மணம் என்பது 285 more words

தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

The Constraints of Marriage - Periyar E.V.R

The Constraints of Marriage – Periyar E.V.R

The married life of a man and a woman in our country is very bad; in no other country it is so bad. 1,617 more words

பெரியார்

சம்பிரதாயங்களும் சினிமாப் பாடல்களும்

நல்ல நாட்கள், கெட்ட நாட்கள் என்று அனைத்துக்குமே நாம் சில சடங்குகள், சம்பிரதாயங்களைப் பின்பற்றுவோம். அந்த சடங்குகள் வரிசையில் காலப்போக்கில் பல புதிய பழக்கங்கள் இணைந்துகொள்வது இயல்பு. அந்த வகையில் திருமணம், கோயில் திருவிழாக்கள் போன்றவற்றில், சில குறிப்பிட்ட திரைப்படப் பாடல்கள் இடம்பெறுவதுண்டு. 348 more words

வரலாறு

மதமாற்றத் திருமணங்கள்

தத்தம் மதங்களை மதிப்பவர்கள் இந்த மதமாற்றச் செயல்களில் ஈடுபடமாட்டார்கள் . இவர்களைப் பொறுத்தவரை மதம் ஆணியில் தொங்கும் ஃபோட்டோ! எந்த ஆணி கிடைத்தாலும் மாட்டுவார்கள்! எந்த

ஆணும் எந்த ஒரு பெண்னைத் திருமணம் செய்யலாம் என்று வந்தபின் மதங்கள் பத்திரிக்கை அச்சிடல் எதற்கு?! 12 more words