vanakkam

நடைபெற்று முடிந்த நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் ஐந்து இலட்சத்துக்கும் அதிகமான வாக்குகளைப் பெற்ற தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்புக்கு இரண்டு தேசியப் பட்டியல் ஆசனங்கள் கிடைத்துள்ளன.

தேசியப் பட்டியல் ஆசனங்களைக் கைப்பற்றிய ஏனைய கட்சிகள் தமது தேசியப் பட்டியல் உறுப்பினர்களின் விபரங்களை தேர்தல் ஆணையாளருக்கு அனுப்பியுள்ள நிலையில் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் தேசியப் பட்டியல் உறுப்பினர்களின் விபரங்கள் வெளியிடப்படாதிருந்தது.

இதற்கு பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும், தேசியப் பட்டியல் ஆசனங்களுக்கு நியமிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் தொடர்பான பரிந்துரைகள், கோரிக்கைகள், விடுக்கப்பட்டு வந்தது.

தமிழ்

Daily Tips : Be Creative

 Be Creative on bed. This will spice up your life for sure.

Even Day /Odd Day Romance : On even days it’s your turn to be romantic, and on odd days it’s your spouse’s turn. 36 more words

Daily Tips

Dily Tips : Build Vocab

Vocabulary enrichment is a continuous process. As your child grows, he will come to know new and difficult words. Teach him to use dictionary. Ask him to list synonyms and antonyms of new words. 32 more words

Daily Tips

பஞ்ச தசி- உட்பிரிவு 1- மெய்ப்பகுத்தாய்வு செய்யுட்கள் 15- 28 வரை

 

செய்யுள் 15:

மெய்யறிவின்பத்தன்னுருவான பரமன் எதிரொளியுடன் தொடர்பானது

முடக்க வியக்க கவனத்தன்மையது மாறுவியல்பு ஈர்வகையுமானது.

பொருள்

பரமன் எப்போதும் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் மெய்யறிவின்பமேயன்றி வேறில்லை. மாறுவியல்பு (அல்லது இயற்கை) அப்பரமனின் எதிரொளியைப் போன்ற செயல்பாடு உடையது . முடக்கம், இயக்கம் , கவனம் என்னும் மூன்று பண்புகளை தன்னகத்தே கொண்டிருக்கும் பண்டமாக மாறுவியல்பு உள்ளது. மாறுவியல்பு வெளிப்படும் வகை இரண்டு .

விளக்கம்

முந்தைய செய்யுளில் துவக்கமற்ற கல்வியின்மை பற்றியும் மற்றும் அதன் தன்மையாக மறைத்தலும் , மாற்றுக்கருத்து ஏற்படுத்துவதும் என அறிந்தோம். அதன் தொடர்ச்சியாக மாறுவியல்பு பற்றியும் படைப்பு பற்றியும் வரும் செய்யுட்களில் உரைக்கவுள்ளார்.

திரு. வித்யாரண்யர் கல்வியின்மை, படைப்பு பற்றிக் கூறுகையில் “மாறுவியல்பு” என்பதாக புதியதொரு கருத்தை ஏன் அறிமுகப் படுத்துகிறார் எனும் ஐயத்திற்கான பதில்: கல்வியின்மையைப் பற்றிக் கூறுகையில் ஏற்கெனவே கல்வியின்மையை அகற்றி தன் கட்டுக்குள் அதை வைத்துள்ளோர் பற்றிய சிந்தனையும் தேவைப்படுகிறது. அதனால் தான் கல்வியின்மையை அகற்றியோரையும், அதன் தாக்கத்தினால் பாதிப்புக்கு உள்ளோரையும் “மாறுவியல்பு” எனும் புதியதொரு கருத்தின் கீழ்க் கொணர்ந்து உள்ளார்.

இங்கு நாம் முதன்மையாக கவனிக்க வேண்டியது யாதெனின் படைப்பு பற்றி நாம் படிப்பது மெய்யறிவின்பத்தை மறைக்கும் கல்வியின்மைப் பற்றி தெரிந்து அதை நீக்கும் நோக்கத்துடன் தான். இதை நாம் படிக்கையில் ” உண்மையில் படைப்பு எனும் தலைப்பில் நாம் படிப்பது நம்முடைய உண்மையான தன்னுருவைப் பற்றியே அல்ல, நம் உண்மை நிலையான தானறிவுப்பேரின்பத்தை மறைத்தும், மாற்றுத் தோற்றத்தை ஏற்படுத்துவதுமான மாறுவியல்பின் கீழுள்ள கல்வியின்மையைப் பற்றித் தான் ” என மீண்டும் மீண்டும் நமக்கு நாமே ஞாபகப் படுத்திக்கொள்வது இன்றியமையாததாகும்.

முந்தைய பக்கங்களில் நோக்குபவர் – நோக்கும்பொருள் பற்றிய சிந்தனையின் வாயிலாக தானறிவின்பமெனும் இலக்காகிய நான் எவ்வாறு இலக்கை அடைய உதவும் எனக்குள்ள கருவியான என் உடல் மற்றும் மனதிலிருந்தும் வேறானவன் என ஓரளவு தெளிந்திருப்போம்.. ஆக நம் உண்மை நிலையான தானறிவுப்பேரின்பம் தோன்றிமறையாதது, மற்றும் பிறப்பு, இறப்பு இவைகட்கு உட்பட்டது அல்ல எனவும் இங்கு படைப்பு பற்றி பேசவிருப்பது நம் உடல் மற்றும் மனம் எவ்வாறு படைக்கப்பட்டுள்ளது? என்ற முதன்மை சிந்தனையே எனவும் மீண்டும் மீண்டும் நமக்கு நாமே ஞாபகப் படுத்திக்கொண்டு படித்தல் வேண்டும். நம் உடல்,மனத்தின் படைப்புக்கும் மற்றும் அண்டத்தின் படைப்புக்கும் படைப்பாளி ஒரே படைத்தவராகத்தான் இருக்க முடியும் என்பதாலும் நம் உடல்,மனத்தின் படைப்பு பற்றி அறிந்து கல்வியின்மையின் ஒரு அறிகுறியான அதை நீக்குவதன் மூலம் அண்டம் உள்ளிட்ட முழு படைப்பு அதாவது முழு கல்வியின்மையையும் நீக்குகிறோம் என்ற தெளிவு கட்டாயம் தேவை.

அவ்வாறு புரிந்து நாம் படிப்பதன் வாயிலாக படைப்பின் பல்வேறு கூறுகளை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக ஆராய்ந்தறிந்து கல்வியின்மையை அறவே நீக்க முடியும். கல்வியின்மையை அறவே நீக்குவதனால் எப்பொழுதும் தானறிவுப்பேரின்பம் திகழ்ந்து கொண்டிருப்பதை எல்லாக் கணமும் உணர்வோம்.

” மெய்யறிவின்பத்தன்னுருவான பரமன் எதிரொளியுடன் தொடர்பானது “

மாறுவியல்பு அல்லது இயற்கையின் தன்மையைப் பற்றி கூறும் முன் எப்போதும் மாறாமல் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பரமன் மெய்யறிவின்பத்தை தன்னுருவாகக் கொண்டவர் எனக் கூறி பரமனையும் மாறுவியல்பையும் ஒப்பிட்டு நோக்குக எனத் தூண்டுகிறார்.

அதாவது மாறுவியல்பு என்பது பரமனைப் பற்றிய கருத்து இல்லை, பரமனின் எதிரொளியாகச் செயல்படும் கருத்தாகும். பரமனின் எதிரொளி போன்ற கருத்தைப் பற்றித் தான் நாம் இப்போது படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். பரமனே நம் உண்மை நிலையான தானறிவுப்பேரின்பம் என ஏற்கெனவே நிலைநாட்டியாகிவிட்டது என திரும்பவும் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோம்.

” முடக்க வியக்க கவனத்தன்மையது மாறுவியல்பு “

மாறுவியல்பின் முதன்மை அடையாளமாக அது மூன்று தன்மைகள் கொண்ட பண்டமானது என அறிவோம். அந்த மூன்று தன்மைகளாவன:

1. முடக்கம்– சடத் தன்மை , இருள் இவற்றைக் குறிக்கும். இதன் வெளிப்பாடு சோம்பல், அக்கறையின்மை, மடத்தனம், அறியாமை,குழப்பம் ஆகியன.

2. இயக்கம்– அசையும் தன்மை, நகர்தல் இவற்றைக் குறிக்கும். இதன் வெளிப்பாடு பேரார்வம், ஓய்வற்ற தன்மை, சினம், ஆசை, விருப்பம் ஆகியன.

3. கவனம்– தூய்மை, ஒளி இவற்றைக் குறிக்கும். இதன் வெளிப்பாடு அமைதி, பேரின்பம், அறிவு, தெளிவு ஆகியன.

” மாறுவியல்பு ஈர்வகையுமானது ”

( மூன்று தன்மைகள் கொண்ட பண்டமான ) மாறுவியல்பு இரண்டு வகைகளாகவும் வெளிப்படுகிறது.

அடுத்த செய்யுட்களில் இரண்டு வகைகள் விளககப்படுகின்றன.

செய்யுள் 16:

தூயகவனத்திலானதே மருட்சி மாசுற்றதிலானதோ கல்வியின்மை

அம்மருட்சியெனும் எதிரொளியை ஆளும் வாலறிவனே படைத்தவர்

பொருள்

கவனத்தூய்மையிலான மாறுவியல்பு மருட்சி என அழைக்கப்படுகிறது . தூய்மைக்கேட்டினாலான மாறுவியல்புக்கான பெயர் கல்வியின்மை . பரமனின் முழு எதிரொளியான அந்த மருட்சியை தன்னகப்படுத்தி படைத்தவர் வாலறிவனாக அதாவது எல்லாம் அறிந்தவராகத் திகழ்கிறார்.

விளக்கம்

முன்செய்யுளில் சொன்னவாறு மாறுவியல்பு இரண்டு வகைகளாக வெளிப்படுவதனால் அவ்விரண்டு வகைகள் இச்செய்யுளில் விளககப்பட்டு புதுப்பெயர்கள் பெறுகின்றன.

முதல் வகை– மருட்சி:

மாறுவியல்பு மூன்று தன்மைகள் கொண்ட பண்டமென அறிந்தோம். அம்மூன்று தன்மைகளில் மாறுவியல்பினுடைய கவனம் எனும் தன்மையானது குறைவு ஏதுமின்றி முழுமையான, தூய்மை கொண்ட கவனமாக வெளிப்படுவது முதல் வகை. அத்தகைய தூய கவனம் என்பது மற்ற இரண்டு தன்மைகளான இயக்கம், முடக்கம் ஆகியன துளியும் கலக்காத, மாசு ஆகாத தன்மையாகும். அந்தத் தூய தன்மையான மாறுவியல்புக்கு சூட்டப் பெறும் பெயர் ” மருட்சி “.

இரண்டாம் வகை– கல்வியின்மை:

மாறுவியல்பு தூய கவனம் இன்றி இயக்கம், முடக்கம் இவற்றின் ஆதிக்கத்திற்கு உட்படும் விதமாக வெளிப்படுவது இரண்டாம் வகை. இத்தகைய தூய்மைக்கேடான, கலப்படமுடைய தன்மையான மாறுவியல்புக்கு சூட்டப் பெறும் பெயர் ” கல்வியின்மை “.

படைத்தவர்:

அம்மருட்சியில் முழுமையாக எதிரொளிக்கும் பரமன் படைத்தவர் ஆகிறார். மருட்சியை முழுவதும் கட்டுப்படுத்தி ஆள்வதால் முழுமையான படைக்கும் திறன் கொண்ட படைத்தவர் ஆகிறார். படைத்தவர் என்பதன் பொருள் ஆண், பெண் என்று பால் சார்ந்ததல்ல. படைத்தவர் தங்கு தடை ஏதுமின்றி பரமனின் முழுமையான எதிரொளியாய் இருப்பதால் வாலறிவனாக அதாவது அனைத்தையும் அறிபவராகத் திகழ்கிறார். படைத்தவர் பரமனை முழுமையாக அறிந்து இருப்பவராக, எங்கும் நிறை இறைவனாகவும், எல்லாவித வல்லமை பொருந்தியவராகவும் திகழ்கிறார்.

திரு. வித்யாரண்யர் “மாறுவியல்பு” என்னும் கருத்தை அறிமுகப் படுத்தக் காரணம் கல்வியின்மையைப் பற்றி கூறுகையில் ஏற்கெனவே கல்வியின்மையை அகற்றி தன் கட்டுக்குள் அதை வைத்துள்ளோர் பற்றிய சிந்தனையும் தேவைப்படுவதன் பொருட்டே. ஆகவே கல்வியின்மையை அகற்றியோரையும், அதன் தாக்கத்தினால் பாதிப்புக்கு உள்ளோரையும் “மாறுவியல்பு” எனும் கருத்தின் கீழ் விவரிக்கிறார் என முன்னர் கண்டோம்.. அதனின் தொடர்ச்சியாக கல்வியின்மையை முழுவதுமாக தன் கட்டுக்குள் வைத்துள்ளோர் பற்றிய சிந்தனையின் விளைவே படைத்தவர் பற்றியதாகும். ஆக பரமன் மாறுவியல்பின் தூய கவனம் அல்லது மருட்சி முழுவதிலும் எதிரொளிக்கும்போது படைத்தவர் ஆகிறார். படைத்தவர் என்பவர் எப்பொழுதும் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் தானறிவுப்பேரின்பமான பரமனின் முழுமையான எதிரொளியே.

எந்தவொரு படைப்பும் சாத்தியமாக இன்றியமையாததான இரண்டு காரணங்கள் 1. முதற்காரணம், 2. அறிவுக்காரணம்.. எடுத்துக்காட்டாக மண்பானை உண்டாக்க தேவை– 1. களிமண் மற்றும் 2. குயவர்.

அவ்வாறே ஒட்டுமொத்த அண்டம் படைக்கப்பட தேவையான இரண்டு காரணங்களாகவும் படைத்தவரே திகழ்கிறார். அது எவ்வாறென வரும் செய்யுட்களில் அறிவோம்.

செய்யுள் 17.

மற்றதோ கல்வியின்மையின் பிடியில் பல்வடிவாய்ப்பலவுமானது

அது காரணவுடலுமாமதில் தன்சொந்தம் வைப்பவன் தெள்ளறிவினன்

பொருள்

மற்றது ( முன் செய்யுளில் சொன்ன படைத்தவர் தவிர்த்த வேறானது ) கல்வியின்மையின் ஆளுமையின் கீழ் உள்ளதாய் பலவேறு வடிவங்கள் எடுத்து ஒன்றல்லாத பலவானதாக உள்ளது. அந்த மற்றது எனும் வேறான கருத்து காரணவுடல் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. காரணவுடலை தன்னுடலாகக் கருதிக் கொள்பவனைத் தெள்ளறிவினன் என அழைப்பர்.

விளக்கம்

முன்செய்யுளில் தூயகவனத்திலான மருட்சியை ஆள்வதால் படைத்தவர் எனப்படுகிறார் எனக் கண்டோம். இச்செய்யுளில் படைத்தவர்க்கு மாறான செயல்பாட்டை விளக்குகிறார்.

தூயகவனம் துளியுமன்றி மாறுவியல்பின் முடக்கம் மற்றும் இயக்கத் தன்மைகளால் கல்வியின்மையின் பிடிமானத்திற்கு உட்படுபவர்களை ‘மற்றது‘ என்கிறார் திரு.வித்யாரண்யர்.

மற்றது என்பதை உயிரிகள் என நாம் புரிந்து கொள்வோம். மற்றது என்பதால் அறியப்படுவது மரங்கள், விலங்குகள், தேவர்கள், மனிதர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து உயிரிகள் ஆகும்.

பல்வடிவாய்ப்பலவுமானது :

முடக்கம் மற்றும் இயக்கத் தன்மை இவற்றின் வேற்றுமைகளினுடைய முதன்மை விளைவாக அவற்றின் எண்ணற்ற அளவுத்தரங்கள் அல்லது படிநிலைகளின் வாயிலாக எண்ணிக்கையிலடங்காத வடிவங்கள் கொண்டு , ஒன்றல்லாத பலவாகிறது.

” அது காரணவுடலுமாமதில் தன்சொந்தம் வைப்பவன் தெள்ளறிவினன்“

அந்த “மற்றது” என்ற கருத்து காரணவுடல் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. உடல் என்றாலே அது பொதுவாக இரண்டு தன்மையது, 1. ஏதோ சிலவற்றை உடையது, தன்னகத்தே கொண்டது , 2. குறைந்த நேரமே இருந்து பின்னர் அழிவது.

அவ்வாறே கல்வியின்மையின் ஆளுமைக்குட்பட்ட மாறுவியல்பு அனைத்து உயிர்களின் முற்பிறவிச் செய்வினைகளையும், இப்பிறவிச் செய்வினைகளையும் தன்னகத்தே கொண்டு நுண்ணுடல் மற்றும் பெருவுடல் ஆகியன தோற்றுவிக்கப்பட காரணமாக உள்ளதால் காரணவுடல் எனப் பெயர் கொண்டது. அவ்வாறான காரணவுடலை தான் என்று சொந்தம் வைக்கும் ஒவ்வொரு தனி உயிரும் அடையும் தனிப் பெயர் தெள்ளறிவினன் என்பதாகும் .

தெள்ளறிவினன் என்றால் தெளிவான அறிவினை உடையவன் என்பதாக பொருள். இந்தப் பெயரும் ஆண், பெண் என்று பால் சார்ந்ததல்ல, காரணவுடலில் தான் என்று சொந்தம் வைக்கும் தனி உயிர் சார்ந்ததாகும்.

தெளிவான அறிவினை உடையவன் என்றால் அவ்விடத்திலும் தானறிவுப்பேரின்பம் முழுமையாக வெளிப்பட்டு முழு அறிவு உள்ளதாயினும் கல்வியின்மையினால் மூடப் பட்டு அந்த அறிவு அறியாமையை ஒளிர்விப்பதாக உள்ளதாகும். இது நாம் ஆழ்ந்து உறங்குகையில் நம் அறிவுக்கு எட்டாமல் உறங்கிப் பின் எழுந்தவுடன் ” நான் நன்கு உறங்கினேன், நான் ஒன்றையும் அறியவில்லை” என்ற நம் தன்னறிவுப்பு வாயிலாகத் தெளிவாகிறது.

அதே தானறிவுப்பேரின்பம் நம் விழிப்பு நிலையிலும் முழுமையாக வெளிப்பட்டு கல்வியின்மையினால் மூடப் பட்டு நம் பெருவுடல் வாயிலாக ஒளிர்கிறது. மற்றும் கனா நிலையிலும் முழுமையாக வெளிப்பட்டு கல்வியின்மையினால் மூடப் பட்டு நம் நுண்ணுடல் வாயிலாக ஒளிர்கிறது. நுண்ணுடல் மற்றும் பெருவுடல் படைப்புகள் பற்றி வரும் செய்யுட்களில் விளக்கப்படுகிறது.

இது வரையிலும் சொல்லப்பட்ட செய்திகள் யாவும் படைப்பு பற்றிய மூலக்கருத்து தான், அதாவது படைப்பு எதுவும் நடைபெறும் முன்னர் வரையிலான கருத்தேயாகும். படைப்பென்னும் தலைப்பின் கீழ் நாம் பொதுவாக அறிவது மூலக்கருத்தான காரணவுடல் பற்றியும், நுண்ணுடல் மற்றும் பெருவுடல் ஆகியவற்றின் படைப்புகள் பற்றியுமேயாகும். இனி வரும் செய்யுட்களில் படைப்பு நடைபெறும்போது படைப்பை நிகழ்த்தவிருக்கின்ற படைத்தவர் என்ற கருத்து வேறு சில புதுப்பெயர்களை அடையவிருக்கிறது. நுண்ணுடல் மற்றும் பெருவுடல் ஆகியன தோற்றுவிக்கப்பட காரணமாக உள்ள காரணவுடலை தான் என்று சொந்தம் வைக்கும் தெள்ளறிவினன் ( மற்றவர் அல்லது உயிரிகள் ) என்ற கருத்தும் இன்னும் சில புதுப்பெயர்களை அடையவிருக்கிறது.

செய்யுள் 18.

முடக்கமோங்கியவதனின்று அவன் துய்க்கவே அவர்கட்டளையால்

வானும்வளியும் ஒளியும்நீரும் மண்ணிவை மூலகங்கள் தோன்றின

பொருள்

முடக்கத்தன்மை ஓங்கிய அதாவது முடக்கத்தன்மையை முதன்மையாகக் கொண்டுள்ள மறைவியல்பிலிருந்து தெள்ளறிவினன் துய்த்து அனுபவிப்பதற்காக படைத்தவர் கட்டளை வாயிலாக வான், வளி, ஒளி, நீர், மண் ஆகிய ஐவகை மூலகங்கள் தோற்றுவிக்கப்பட்டன.

விளக்கம்

“அவர்கட்டளையால்“

இனி படைப்பு துவக்கப்பட்டு முதன்முதலாக ஐவகை மூலகங்கள் தோற்றுவிக்கப்படுவதைப் பற்றிக் கூறப்படுகிறது. இதை நுண்மூலகங்கள் எனவும் அழைப்போம். படைப்பு துவக்கப்படுவதும், ஏற்படுவதும் படைத்தவர் இடும் கட்டளையால் தான். இவ்வாறு அறிவுக்காரணமாக படைத்தவர் திகழ்கிறார். கட்டளை என்பது படைத்தவரைப் பொருத்தமட்டில் விருப்பமும் கட்டளையும் ஒன்றேயன்றி வெவ்வேறல்ல எனப்புரிதல் வேண்டும். இவ்வாறாக மருட்சியை ஆண்டுகொண்டு மாறுவியல்பின் முடக்கத் தன்மையான பண்டம் கொண்டு ஒட்டுமொத்த படைப்பும் தோற்றுவிக்கப்படுவதால் அதன் முதற்காரணமாகவும் படைத்தவரே திகழ்கிறார்.

“அவன் துய்ப்புவேண்டி“

மாறுவியல்பு முடக்கம்,இயக்கம் மற்றும் கவனம் ஆகிய மூன்று தன்மைகள் கொண்ட பண்டமென செய்யுள் 15ல் அறிந்தோம். செய்யுள் 16ல் மாறுவியல்பு இரண்டு வகைகளாக வெளிப்படுவதாகவும் அதில் ஒரு வகையானது தூய்மையான கவனத்தன்மையான மருட்சியெனவும் மருட்சியை தன்னகப்படுத்தியவரை படைத்தவர் எனவும் அறிந்தோம். செய்யுள் 17ல் மாறுவியல்பு தூய்மையற்ற கவனத்தன்மை அல்லது முடக்கம்,இயக்கம் ஆகிய தன்மைகளுடன் வெளிப்படுவதை கல்வியின்மை என்றும் கல்வியின்மையின் பாதிப்புக்கு உள்ளானோர் அயலார் எனும் தெள்ளறிவினன் என்றும் அறியப்பட்டது. அந்த தெள்ளறிவினன் துய்ப்புக்காக, இன்ப துன்பங்களை அனுபவிப்பதற்காக படைப்பின் துவக்கம் ஏற்பட்டது.

படைத்தவர் இவ்வாறு படைப்பை உண்டாக்குவதன் ஒரே நோக்கம் காரணவுடலைத் தான் என்று சொந்தம் கொண்டாடும் தெள்ளறிவினன் ( உயிர்கள் ) படைப்பைத் துய்க்கத் தான். துய்த்தல் என்பது அதன் விளைவான இன்பம்,துன்பம் இரண்டையும் அனுபவிக்க என அறிவுறுத்துவதாகும்.

“முடக்கமோங்கியமறைவியல்பினின்”

படைப்பின் முதன்முதல் நிகழ்ச்சியாக மாறுவியல்பின் முடக்கத்தன்மை ஓங்கியிருக்கும் பண்டம் கொண்டு ஐவகை நுண்மூலகங்கள் படைக்கப்பெற்றன.

“வானும்வளியும் ஒளியும்நீரும் மண்ணுமாகிய மூலகங்கள் தோன்றின“

படைப்பின் முதன்முதல் நிகழ்ச்சியாக மாறுவியல்பின் முடக்கத்தன்மை ஓங்கியிருக்கும் பண்டம் கொண்டு ஐவகை நுண்மூலகங்கள் படைக்கப்பெற்றன. அவை அதனதன் தனிப்பண்புகளுடன் கீழே வரிசை முறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது:

நுண்மூலகம்

தனிப்பண்பு

1. வான் – அல்லது ஆகாயம், தூயவெளி

ஒலி

2. வளி – அல்லது காற்று, வாயு

தொடுகை / படுகை

3. ஒளி – அல்லது தீ, நெருப்பு

உருவம் / வடிவம்

4. நீர் – அல்லது தண்ணீர், புனல்

சுவை / ருசி

5. மண் – அல்லது புவி, நிலம்

மணம் / நாற்றம்

 

நுண்மூலகங்கள் என்றாலே அவற்றின் இருப்பு கண் உட்பட்ட நம் ஐம்புலன்களுக்குப் புலப்படாததாகும். அடுத்து வரும் செய்யுட்களில் நுண்ணுடல் படிப்படியாகத் தோற்றுவிக்கப்படுவதை விளக்குகிறார்.

செய்யுள் 19.

அவ்வைந்தின் கவனப்பகுதியினின்று முறையே அறிவுநுண்புலன்கள்

கேளல் தொடல் பார்வை சுவை நுகர்ச்சியெனவைந்தும்தோன்றின

பொருள்

ஐந்து நுண்மூலகங்களினுடைய  கவனப்பகுதியிலிருந்து வரிசைமுறையாக கேளல், தொடல் , பார்வை , சுவை , நுகர்ச்சி ஆகிய ஐந்து அறிவுநுண்புலன்கள் தோற்றுவிக்கப்பட்டன.

விளக்கம்

முதன்முதல் படைக்கப்பட்ட ஐந்து நுண்மூலகங்களின் படைப்பைத் தொடர்ந்து ஐந்து அறிவுநுண்புலன்களின் படைப்பு விளககப்படுகிறது. மாறுவியல்பு மூன்று தன்மைகள் கொண்ட பண்டம். மாறுவியல்பின் முடக்கத்தன்மை ஓங்கியிருக்கும் பண்டம் கொண்டு நுண்மூலகங்கள் படைக்கப்பட்டதை முன் செய்யுளில் அறிந்தோம். அவ்வாறான ஒவ்வொரு நுண்மூலகத்தினுள்ளும் கவனம், இயக்கம், முடக்கம் ஆகிய மூன்று தன்மைகளும் உள்ளதை நாம் தெளிவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும். அத்தகைய முத்தன்மையினின்றும் “கவனத்தன்மை“ செறிந்து கிடக்கும் தனித்தனி நுண்மூலகத்தின் பகுதியிலிருந்து கீழ்க்கண்ட பட்டியல்படி ஐந்து அறிவுநுண்புலன்கள் தோன்றின :

நுண்மூலகம்

தனிப்பண்பு

1. வான் – அல்லது ஆகாயம், தூயவெளி

ஒலி

2. வளி – அல்லது காற்று, வாயு

தொடுகை / படுகை

3. ஒளி – அல்லது தீ, நெருப்பு

உருவம் / வடிவம்

4. நீர் – அல்லது தண்ணீர், புனல்

சுவை / ருசி

5. மண் – அல்லது புவி, நிலம்

மணம் / நாற்றம்

“நுண்” என்றாலே கண்ணுக்குப் புலப்படாதது என அறிந்தோம். நாம் வெளியில் பார்க்கின்ற நம் ஐம்புலன்களான செவி, தோல், கண், வாய், மூக்கு ஆகியன ஒவ்வொன்றும் கோளகம் எனப்படும். அறிவுநுண்புலன்களாக அறியப்படுவது அவ்வைந்து கோளகங்களிலிருந்தும் முறையே வெளிப்படும் கேட்கும் திறன் , தொட்டறியும் திறன் , பார்க்கும் திறன் , சுவைக்கும் திறன் , நுகரும் திறன் ஆகியன பற்றியதும் அல்ல. மாறாக இவ்வைந்து கோளகங்களின் தோற்றத்திற்கும், திறனின் வெளிப்பாட்டிற்கும் முந்தைய படைப்பாகும்.

செய்யுள் 20.

அவ்வனைத்தினூடேயாம் உட்பொறி பதிவுமாற்றத்தான் ஈர்வகையாம்

உள்ளம் கருத்தாய்வுவடிவம் கொண்டது அறிவுத்திறன் முடிவாக்கலே

பொருள்

தனித்தனியாக அன்றி கூட்டாக அந்த ஐந்து நுண்மூலகங்களின் கவனத்தன்மை செறிந்த பண்டம் உருப்பெற்று உட்பொறியாகிறது. எண்ணப் பதிவுகளின் மாற்றத்தின் அடிப்படையில் அந்த உட்பொறி இருவிதமாக அறியப்படுகிறது. எண்ணப் பதிவுகளின் மாற்றத்தின் ஒரு பகுதியாக உட்பொறி கருத்தாய்வு என்னும் செயல்பாட்டை வடிவமாகக் கொள்ளும்போது உள்ளம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. 

கருத்தாய்வுகளின் இறுதியில் அதே உட்பொறி தீர்மானமான முடிவாக வடிவம் கொள்ளும்போது அறிவுத்திறன் என்ற தனிப் பெயர் பெறுகிறது.

விளக்கம்

ஐந்து நுண்மூலகங்களின் தத்தமது கவனத்தன்மையினின்று எவ்வாறு தனித்தனியே ஐந்து அறிவுநுண்புலன்கள் உண்டாயின என முன் செய்யுளில் விளக்கப்பட்டது. இனி அறிவுநுண்புலன்களுக்கு அடுத்து உட்பொறி அல்லது நாம் பொதுவாக வழக்கில் கூறும் “மனம்“ அல்லது “மனது“ என்பதன் படைப்பு விளக்கப்படுகிறது.

“அவ்வனைத்தினூடேயாம் உட்பொறி“

( தனித்தனியாக அன்றி ) அந்த ஐந்து நுண்மூலகங்கள் அனைத்தின் கவனத்தன்மைகளின் கூட்டால் உட்பொறி உண்டாகிறது.

“பதிவுமாற்றத்தான் ஈர்வகையானது

உள்ளம் கருத்தாய்வு வடிவம்கொண்டது அறிவுத்திறன் முடிவாக்கலே“

அவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட உட்பொறியின் செயற்பாடு சுருக்கமாக எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. நாம் அனுபவிக்கும் யாவும் உட்பொறியில் பதிவுகளை ஏற்படுத்திக் கொண்டேயிருக்கின்றன. அப்பதிவுகளை உள்ளம் மற்றும் அறிவுத்திறன் என இருவகையாக முறைப்படுத்தி அதன் செயற்பாட்டை அறிவோம்.

உள்ளம் என்பது கருத்தாய்வை செயற்பாடாகக் கொண்டது.

நினைவுகளும்,எண்ணங்களும் கொண்டது உள்ளம். எடுத்துக்காட்டாக ஒரு பொருளைப் பார்த்ததும் நினைவுப்பதிவுகள் ஏற்பட்டு அதன் நிறம் என்ன எனும் கேள்வியும், இந்த நிறம் தானா எனும் ஐயமும் அவ்வாறு எழுகின்ற கேள்வியைத் தொடர்ந்து அது என்ன நிறமாக இருக்கமுடியும் என்ற பல்வேறு மட்ட ஆராய்ச்சிகள் யாவும் கருத்தாய்வு என அறியப்பட்டு உட்பொறியின் முதல் கூறான உள்ளம் என்பதன் செயற்பாடு ஆகிறது.

அறிவுத்திறன் என்பது முடிவாக்கலைச் செயற்பாடாகக் கொண்டது.

மேற்கண்ட எடுத்துக்காட்டில் ஒரு பொருளைப் பற்றிய கருத்தாய்வின் இறுதிக் கட்டமாக அந்தப் பொருளின் நிறம் இது தான் எனும் உறுதியான தீர்மானம், ஆழ்ந்த முடிவு ஏற்படுவது அறிவுத்திறனைக் குறிக்கும். தீர்மானம் என்னும்போது நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டியது தீர்மானம் சரியா, தவறா என்பது பற்றியதல்ல, ஏனெனின் சரியா, தவறா என்னும் நிலைப்பாடும் கருத்தாய்வின் ஒரு அங்கமாகத் தான் கருதப்பட்டு முடிவாக்கலினின்று வேறுபட்டு நிற்கிறது.

நோக்குபவர் – நோக்கும்பொருள் பற்றிய சிந்தனை மூலம் மறைமுடிவு நம்மிடையே நான் என் உடல் தானா? , நான் என் மனமா ? போன்ற ஐயங்களை எழுப்பி சிந்திக்கத் தூண்டுகிறது. ஆனால் மறைமுடிவுக் கல்வி கற்கத் துவங்கும் வரை நம் யாவருக்கும் நாம் இன்னார், நான் இவ்வுடலே,நான் என் மனமே போன்ற தீர்மானமான, முடிவான ஆணவம் அல்லது தான்மை இருந்து வருவதும் அறிவுத்திறனில் உள்ளடக்கமாகும்..

ஆனால் மறைமுடிவுப்படி தான் அல்லாததை தான் என தவறாக முடிவு செய்வதே தான்மை எனப்படும். ஆக மொத்தத்தில் தீர்மானமான விடை பற்றியதே முடிவாக்கல் என்பது தெளிவு. அத்தகைய முடிவாக்கலை செயற்பாடாகக் கொண்டதை அறிவுத்திறன் என்போம்.

செய்யுள் 21.

அவ்வைந்தின் இயக்கப்பகுதியினின்று முறையே செயல்நுண்புலன்

பேசும்வாய் கைகால் எருவாய் கருவாயென்றவை தோன்றின

பொருள்

( முதன்முதல் படைக்கப்பட்ட ) ஐந்து நுண்மூலகங்களின் இயக்கப்பகுதியிலிருந்து வரிசைமுறையாக பேசும் வாய், கை, கால், எருவாய், கருவாய் ஆகிய ஐந்து செயல்நுண்புலன்கள் தோற்றுவிக்கப்பட்டன.

விளக்கம்

மாறுவியல்பின் முடக்கத்தன்மை ஓங்கியிருக்கும் பண்டம் கொண்டு நுண்மூலகங்கள் படைக்கப்பட்டதையும், ஏனைய ஐந்து அறிவுநுண்புலங்கள், உட்பொறிகள் இரண்டு ஆகியவற்றின் படைப்பு ஐந்து நுண்மூலகங்களின் கவனத்தன்மை செறிந்த பகுதிகளிலிருந்து உண்டானதையும் முன் செய்யுட்களில் அறிந்தோம்.

அவற்றைத் தொடர்ந்து ஐந்து தனித்தனி நுண்மூலகங்களின் இயக்கத்தன்மை செறிந்த பகுதிகளிலிருந்து செயல்நுண்புலன்கள் ஐந்தும் கீழ்க்கண்ட பட்டியல்படி வரிசையாகப் படைக்கப்படுகிறது.

நுண்மூலகம்

தோன்றிய செயல்நுண்புலன்

1. வான் – அல்லது ஆகாயம், தூயவெளி

பேசும் வாய் அல்லது பொறி

2. வளி – அல்லது காற்று, வாயு

கைப் பொறி

3. ஒளி – அல்லது தீ, நெருப்பு

கால் பொறி

4. நீர் – அல்லது தண்ணீர், புனல்

எருவாய்ப் பொறி

5. மண் – அல்லது புவி, நிலம்

கருவாய்ப் பொறி

“நுண்” என்றாலே கண்ணுக்குப் புலப்படாதது எனப் பார்த்துள்ளோம், எனவே செயல்நுண்புலன்களாக அறியப்படுவது நாம் வெளியில் பார்க்கின்ற உறுப்புகளான பேசும் வாய்,கை,கால்,எருவாய் ( உடலின் மலத்தை வெளியேற்றும் பொறி ),கருவாய் ( இனப்பெருக்கப் பொறி ) ஆகியனவோ அல்லது இவை ஐந்தின் உள்ளிருந்து முறையே வெளிப்படுகின்ற பேசும் திறன் , கை அசைக்கும் திறன் , காலால் நடக்கும் திறன் , சிறுநீர் ,மலம் கழிக்கும் திறன் , இனப்பெருக்கத் திறன் ஆகியனவோ அன்று. மாறாக இவ்வைந்து உறுப்புகளின் தோற்றத்திற்கும், திறன் வெளிப்பாட்டிற்கும் முந்தைய படைப்பாகும்.

செய்யுள் 22.

அவ்வனைத்தினூடேயாம் உயிர்ப்பொறி ஐந்துவிதச் செயற்பாடானது

உயிர்மூச்சு வளியேற்றம் செரிமானம் சீரோட்டம் உந்தமாகியவை

பொருள்

( தனித்தனியாக அன்றி ) கூட்டாக அந்த ஐந்து நுண்மூலகங்கள் அனைத்தின் இயக்கத்தன்மை செறிந்த பண்டம் உயிர்ப்பொறியாகிறது. செயற்பாடுகளின் அடிப்படையில் உயிர்ப்பொறியானது மூச்சு, வளியேற்றம், செரிமானம், சீரோட்டம், உந்தம் ஆகிய ஐந்து வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது.

விளக்கம்

ஐந்து நுண்மூலகங்களின் தத்தமது இயக்கத்தன்மையினின்று எவ்வாறு தனித்தனியே ஐந்து செயல்நுண்புலன்கள் உண்டாயின என முன் செய்யுளில் விளக்கப்பட்டது. இனி அடுத்து உயிர்ப்பொறி அல்லது நாம் பொதுவாக வழக்கத்தில் அறியும் பிராணனின் படைப்பு விளக்கப்படுகிறது.

உயிர்ப்பொறி செயற்பாடுகளின் அடிப்படையில் ஐந்து வகைப்படுத்தப் பட்டுள்ளதையும் ஒவ்வொரு உயிர்ப்பொறி வகையும் நம் உடலின் எப்பகுதியிலிருந்து செயல்படுகிறது என்பதையும் கீழ்க்கண்ட பட்டியலில் அறியலாம்

உயிர்ப்பொறி வகை

முதன்மைச் செயற்பாடு

உடலின் பகுதி

1. உயிர்மூச்சு

இதயத் துடிப்பு

இதயம்

2. வளியேற்றம்

மல நீக்கம்

எருவாய்

3. செரிமானம்

சீரணம்

தொப்புள்

4. சீரோட்டம்

இரத்த ஓட்டம்

முழுவுடல்

5. உந்தம்

இறக்கும் தருவாயில் நுண்ணுடலை பெருவுடலினின்றும் பிரித்தல்

கழுத்து

செய்யுள் 23.

அறிவு செயற்நுண்புலனுயிர்ப்பொறி ஐமூன்று உள்ளம் அறிவுத்திறன்

இப்பதினேழு அங்கங்களும் நுண்ணுடலாம் அதுவேயாகும் குறி

பொருள்

அறிவுநுண்புலன்கள் ஐந்து, செயல்நுண்புலன்கள் ஐந்து,உயிர்ப்பொறி விதங்கள் ஐந்து, உட்பொறியின் இரு கூறுகளான உள்ளம் , அறிவுத்திறன் ஆகிய பதினேழு அங்கங்கள் யாவும் சேர்ந்து நுண்ணுடல் ஆகிறது. அவ்வாறு படைக்கப்பட்ட நுண்ணுடல் ” குறி ” எனப் பெயர் பெறுகிறது.

விளக்கம்

செய்யுள் 18 இல் நுண்மூலகங்களிலிருந்து துவங்கி செய்யுள் 22 இல் உயிர்ப்பொறியின் ஐந்து விதங்கள் வரை படைத்தவரின் கட்டளையால் படைப்பு நடைபெறுவது விளககப்பட்டது. நுண்ணுடல் என்பது பதினேழு அங்கங்களின் தொகுப்பே எனக் கீழ் அட்டவணையில் காணலாம்.

நுண்ணுடலின் அங்கங்கள்

எண்ணிக்கை

அறிவு நுண்புலன்கள் ஐந்து

கேளல் பொறி

1

தொடல் பொறி

1

பார்வைப் பொறி

1

சுவைப் பொறி

1

நுகர்ச்சிப் பொறி

1

செயல் நுண்புலன்கள் ஐந்து

பேசும் வாய் (அல்) பொறி

1

கைப் பொறி

1

கால் பொறி

1

எருவாய்ப் பொறி

1

கருவாய்ப் பொறி

1

உயிர்ப்பொறிகள் ஐந்து

உயிர்மூச்சு

1

வளியேற்றம்

1

செரிமானம்

1

சீரோட்டம்

1

உந்தம்

1

உட்பொறிகள் இரண்டு

உள்ளம்

1

அறிவுத்திறன்

1

மொத்தம்

17

“அதுவேயாகும் குறி“

நுண்ணுடல் குறி எனப்படுகிறது. குறி அல்லது அறிகுறி என நுண்ணுடலை அழைப்பதன் காரணத்தை ஆராய்வோம்.

மறைமுடிவு நூலான பஞ்சதசியைக் கற்கத் துவங்கி இதுவரையிலும் பேரின்பத்தானறிவு திகழ்ந்திருந்தும் திகழ்ந்திருக்கவில்லை என்று கூறும் நிலையில் உள்ளது எனவும் “கல்வியின்மை” யினால் ஏற்படும் இடையூறு எனவும் அறிந்தோம்.

பின்பு படித்தது: கல்வியின்மை மூடுதல் என்ற செயலின் வாயிலாக மறைத்தலை முழுமையாக அன்றி அதாவது பேரின்பத்தானறிவின் பொதுத்தன்மையை மறைக்காமல் அதன் சிறப்புத்தன்மையை மட்டும் மறைத்துள்ளது. படைப்பு என்னும் மாற்றுக் கருத்தின் விளைவாகத் தான் பேரின்பத்தானறிவு எந்நேரமும் திகழ்ந்திருந்தாலும் , திகழ்ந்திருக்கவில்லை என்ற நிலையில் உள்ளது போன்ற தோற்றம் ஏற்படுவதால் படைப்பு பற்றி படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இவ்வாறு கற்கும் வேளையில் நாம் எதிர்பார்ப்புடன் நோக்கிக் கொண்டிருப்பது பேரின்பத்தானறிவு நம்முள் எக்கணமும் திகழ்ந்து கொண்டிருப்பதற்கானதொரு தெளிவான அறிகுறியே.

எப்பொழுதும் எங்கும் நம்முள்ளும் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பேரின்பத்தானறிவு பெருவுடலிலும் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதா? எனும் வினாவிற்கு விடை ஆம், திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதே, ஆனால் பெருவுடல் பேரின்பத்தானறிவைக் காட்டிக் கொடுக்கும் முதன்முதலான அறிகுறியாக இருக்குமா? என்ற வினாவிற்கு விடை “இல்லை” என்பதேயாகும்.

அறிகுறிக்கு எடுத்துக்காட்டாக “நெருப்பின்றி புகையில்லை“ என்ற கூற்றை ஆராய்வோம். இக்கூற்றில் புகையானது நெருப்பின் இருப்புக்கு ஓர் சிறந்த அறிகுறி / அடையாளமாகத் திகழ்ந்து நம் புறக் கண்ணின் பார்வைக்கு துளியும் எட்டாமல் வெகு தொலைவிலுள்ள மலையில் எரிந்து கொண்டிருக்கும் நெருப்பை எங்ஙனம் தெள்ளத்தெளிவாக நம் அறிவுக் கண்ணினை எட்ட வைக்கின்றதோ அங்ஙனமே பேரின்பத்தானறிவு எப்பொழுதும் எங்கும் நம்முள்ளும் திகழ்ந்து கொண்டிருப்பதை தெளிவான சான்று அல்லது அறிகுறி ஒன்றின் வாயிலாகத்தான் உணர முடியும்.

அத்தகைய தெளிவான சான்று அல்லது அறிகுறியாக இருப்பது நுண்ணுடலே. ஆக பேரின்பத்தானறிவு திகழ்ந்து கொண்டிருப்பதை நமக்கு முதன்முதலாகத் தெளிவாகக் காட்டும் அறிகுறியாக / அடையாளமாக நுண்ணுடல் விளங்குகிறது.

செய்யுள் 24.

தெள்ளறிவினன் அதில் தன்சொந்தம்வைப்பதால் ஒளிர்வனாவான்

படைத்தவர் பொற்கருவினரே இவ்விருவர் தனியுணர்வு கூட்டுணர்வே

பொருள்

( படைக்கப்பெற்ற ) நுண்ணுடலில் நான் என்று சொந்தம் வைக்கும் தெள்ளறிவினன் ஒளிர்வன் என்ற புதுப்பெயர் பெறுகிறது. நுண்ணுடலில் நான் என்று சொந்தம் வைக்கும் படைத்தவருக்கான புதுப்பெயர் பொற்கருவினர் என்பதாகும். தெள்ளறிவினனுக்கும் படைத்த வேறுபாடு தனியுணர்வினர் , கூட்டுணர்வினர் என்பதே.

விளக்கம்

செய்யுள் 16 இல் தூயகவனத்திலான மருட்சியை ஆள்வதால் படைத்தவர் எனப்படுகிறாரெனவும் செய்யுள் 17 இல் காரணவுடலை தான் என்று சொந்தம் வைக்கும் ஒவ்வொரு தனி உயிரும் அடையும் தனிப் பெயர் தெள்ளறிவினன் எனவும் அறிந்தோம்.

இனி நுண்ணுடலின் படைப்புக்குப் பிறகு நுண்ணுடலைத் தன் சொந்தம் வைத்தலின் அடிப்படையில் படைத்தவர் பொற்கருவினர் என்னும் பெயரைப் பெறுகிறார். நுண்ணுடலைத் தன் சொந்தம் வைத்தலின் அடிப்படையில் தெள்ளறிவினன் பெறும் பெயர் ஒளிர்வன் என்பதாகும். ஒளிர்வன் என்னும் இந்தப் பெயரும் ஆண், பெண் என்று பால் சார்ந்ததல்ல, நுண்ணுடலில் தான் என்று சொந்தம் வைக்கும் தனி உயிர் சார்ந்ததாகும்.

செய்யுள் 17 இன் விளக்கத்தில் படித்ததன் ஒரு பகுதியை நினைவு கூர்வோம்:

1. உறங்கு நிலை – நாம் ஆழ்ந்து உறங்குகையிலும் தானறிவுப்பேரின்பம் முழுமையாக வெளிப்பட்டு முழு அறிவு உள்ளதாயினும் கல்வியின்மையினால் மூடப்பட்டு அந்த அறிவு அறியாமையை ஒளிர்விப்பதாக உள்ளது.

2. கனா நிலை – கனா நிலையிலும் தானறிவுப்பேரின்பம் முழுமையாக வெளிப்பட்டு கல்வியின்மையினால் மூடப்பட்டு நம் நுண்ணுடல்வாயிலாக ஒளிர்கிறது.

( 3. விழிப்பு நிலை – நம் விழிப்பு நிலையிலும் தானறிவுப்பேரின்பம் முழுமையாக வெளிப்பட்டு கல்வியின்மையினால் மூடப்பட்டு நம் பெருவுடல் வாயிலாக ஒளிர்கிறது. )

மேற்சொன்னவை கல்வியின்மையின் மூன்று நிலைகள். இதில் உறங்கு நிலையின் கல்வியின்மையில் தன்சொந்தம் வைப்பவருக்கான பெயர் தெள்ளறிவினன். அதே தெள்ளறிவினன் நுண்ணுடலின் படைப்பிற்குப் பிறகு ஓரேயொரு நுண்ணுடலில் தன்சொந்தம் வைப்பதனால் பெறும் பெயர் ஓளிர்வன்.

அதேபோல் உறங்கு நிலையில் கல்வியின்மையை ஆள்பவருக்கான பெயர் படைத்தவர். அதே படைத்தவர் தன் படைப்பான அனைத்து நுண்ணுடலிலும் தன்சொந்தம் வைப்பதனால் பெறும் பெயர் பொற்கருவினர்.

செய்யுள் 25.

கூட்டுணர்வினர் பொற்கருவினர் முழுதும்தானென அடையாளமறிவர்

அவ்வறிவற்ற தனியடையாளமுடை மற்றோர் தனியுணர்வினர் ஆம்

பொருள்

படைக்கப்பட்ட நுண்ணுடல்கள் அனைத்தையும் தான் என்ற முற்றொருமை ( அடையாளம் ) அறிவை உடைய பொற்கருவினர் கூட்டுணர்வினர் எனப்படுவர். அவ்வாறான அறிவின்றி தனித்ததொரு நுண்ணுடலை மட்டும் தான் என்ற அறிவை உடைய மற்றவரின் பெயர் தனியுணர்வினர்.

விளக்கம்

முன்செய்யுளில் சொல்லப்பட்ட ஒளிர்வனுக்கும் பொற்கருவினருக்கும் உள்ள வேறுபாடான தனியுணர்வினர் , கூட்டுணர்வினர் என்பது இச்செய்யுளில் மிகத் தெளிவாக்கப்படுகிறது.

ஒளிர்வன் தனித்த ஒரேயொரு நுண்ணுடல் மட்டுமே தான் என்ற தன்னடையாளத்தை தவறான அறிவாகக் கொண்ட தனியுணர்வினன். அதற்கு மாறாக ஒட்டுமொத்த நுண்ணுடலும் முழுமையாகத் தானே என்ற தன்னடையாளத்தை அறிவாகக் கொண்ட கூட்டுணர்வினராக பொற்கருவினர் திகழ்கிறார்.

இதற்கான எளிதான எடுத்துக்காட்டாக ஒற்றை மரம், ஒட்டுமொத்த காடு ஆகியன. எண்ணற்ற ஒற்றை மரங்களின் சேர்க்கை தான் காடு. எனினும் ஒற்றை மரங்களின் சேர்க்கையான காட்டினைக் காணும்போது உணரப்படும் அழகு, நேர்த்தி,பெருமிதத் தோற்றம் ஆகியன ஒற்றை மரத்தைக் காணும்போது உணரப்படும் அழகு, நேர்த்தி,வடிவத்தைக் காட்டிலும் பற்பன் மடங்காகிறது. அத்தகைய மரம், காடு இவையிடையிலான வேறுபாடு தான் தனியுணர்வினனுக்கும் கூட்டுணர்வினருக்கும் ஆகும்.

செய்யுள் 26.

அவன்துய்க்கவே துய்ப்பொருள் துய்நிலம் மேலும்படைக்கவெண்ணி

வானாகிய ஒவ்வொன்றையும் ஆண்டவர் ஐங்கலவை செய்தார்

பொருள்

ஒளிர்வன் துய்ப்பதற்காக அனுபவிப்பதற்கான பொருள்களையும், அப்பொருள்கள் இருப்பதற்கான நிலத்தையும் மேலும் படைக்க எண்ணினார் படைத்தவர். அதன்படி வான் முதலான ஒவ்வொரு நுண்மூலகத்தையும் ஐங்கலவை என்ற செயலில் ஈடுபடுத்தினார்.

விளக்கம்

ஏற்கெனவே ஒவ்வொரு நுண்மூலகத்தின் கவனத்தன்மை செறிந்த பண்டத்திலிருந்தும் , இயக்கத்தன்மை செறிந்த பண்டத்திலிருந்தும் நுண்ணுடல் படைக்கப்பட்டதை நினைவு கூர்வோம்..

இனி எஞ்சியுள்ள முடக்கத்தன்மை செறிந்த பண்டத்திலிருந்து ஐங்கலவை என்னும் செயற்பாடு மூலம் பெருவுடல் படைக்கப்படவுள்ளது.

படைப்பு என்பது நுண்ணுடலின் உருவாக்கத்துடன் முடிந்து விடவில்லை.ஏனெனில் ஒளிர்வன் ஒற்றையொரு நுண்ணுடலில் தன்சொந்தம் வைத்தாலும் துய்த்து அனுபவிப்பதற்க ஏதும் இயலாது. அதற்கென பொருள் மற்றும் நிலம் தேவை. ஆக படைத்தவர் ஐந்து நுண்மூலகங்களின் ஆண்டவருமாய் வான் உள்ளிட்ட ஒவ்வொரு நுண்மூலகத்தையும் ஐங்கலவை என்னும் செயற்பாட்டில் ஈடுபடுத்தி பெருவுடலைப் படைக்கிறார்.

” ஆண்டவர் ” – மறைவியல்பை கட்டுப்படுத்தி ஆள்வதால், படைத்தவரை ஆண்டவர் என திரு.வித்யாரண்யர் சித்தரிக்கிறார்.

ஐங்கலவையின் செயற்பாடு அடுத்த செய்யுளில் விளககப்படுகிறது.

செய்யுள் 27.

ஒவ்வொன்றை இருசமக்கூறாக்கி இரண்டாமதை நான்காக்கிப்பின்

அத்தத்தமதை மற்றநான்கினோடு பகிரவும் ஐங்கலவை நிறைவுற்றது

பொருள்

முதலில் ஒவ்வொரு நுண்மூலகத்தின் முடக்கத்தன்மையுள்ள பண்டத்தை இருசமக்கூறாக்குதல்,  அவ்வாறு கூறாக்கப்பட்ட இரு சம அளவிலான பாதிகளில் முதற்பாதியை அப்படியே வைத்தல், இரண்டாம்பாதியை நான்கு சமக்கூறாக்குதல், அவ்வாறான நான்கு சமக்கூறாக்கப்பட்ட பகுதிகளையும் ஏனைய நான்கு நுண்மூலகங்களின் நான்கு சமக்கூறாக்கப்பட்ட பகுதிகளிடையே ஒன்றையொன்று பகிரச்செய்தல் ஆகிய செயற்பாடுகள் நிறைவுறுவதே ஐங்கலவையாகும்.

விளக்கம்

ஐங்கலவையின் செயற்பாடு வரும் அட்டவணையில் விளககப்பட்டுள்ளது.

ஐங்கலவைப் படிகள்

முதற்படி–

இருசமக்கூறாக்குதல்

இரண்டாம்படி–

நான்குசமக்கூறாக்குதல்

மூன்றாம்படி–கலவை

இறுதி வடிவம் – ஏனைய நான்கு சமக்கூறாக்கப்பட்ட பகுதிகளையும் ஏனைய நான்கு நுண்மூலகங்களின் நான்கு சமக்கூறாக்கப்பட்ட பகுதிகளிடையே ஒன்றையொன்று பகிரச்செய்தல்

நுண்மூலகம்– வான்

முதற்பாதி வான் +

இரண்டாம்பாதி வான்

இரண்டாம்பாதி வான் ஒன்றில் எட்டு பகுதி +

ஒன்றில் எட்டு பகுதி + ஒன்றில் எட்டு பகுதி + ஒன்றில் எட்டு பகுதி

முதற்பாதி வான் + இரண்டாம்பாதி வளி – ஒன்றில் எட்டு பகுதி + இரண்டாம்பாதி ஒளி – ஒன்றில் எட்டு பகுதி + இரண்டாம்பாதி நீர் – ஒன்றில் எட்டு பகுதி + இரண்டாம்பாதி மண் – ஒன்றில் எட்டு பகுதி

நுண்மூலகம்– வளி

முதற்பாதி வளி +

இரண்டாம்பாதி வளி

இரண்டாம்பாதி வளி ஒன்றில் எட்டு பகுதி +

ஒன்றில் எட்டு பகுதி + ஒன்றில் எட்டு பகுதி + ஒன்றில் எட்டு பகுதி

முதற்பாதி வளி + இரண்டாம்பாதி ஒளி – ஒன்றில் எட்டு பகுதி + இரண்டாம்பாதி நீர் – ஒன்றில் எட்டு பகுதி + இரண்டாம்பாதி மண் – ஒன்றில் எட்டு பகுதி + இரண்டாம்பாதி வான் – ஒன்றில் எட்டு பகுதி

நுண்மூலகம்– ஒளி

முதற்பாதி வான் +

இரண்டாம்பாதி ஒளி

இரண்டாம்பாதி ஒளி ஒன்றில் எட்டு பகுதி +

ஒன்றில் எட்டு பகுதி + ஒன்றில் எட்டு பகுதி + ஒன்றில் எட்டு பகுதி

முதற்பாதி ஒளி + இரண்டாம்பாதி நீர் – ஒன்றில் எட்டு பகுதி + இரண்டாம்பாதி மண் – ஒன்றில் எட்டு பகுதி + இரண்டாம்பாதி வான் – ஒன்றில் எட்டு பகுதி + இரண்டாம்பாதி வளி – ஒன்றில் எட்டு பகுதி

நுண்மூலகம்– நீர்

முதற்பாதி நீர் +

இரண்டாம்பாதி நீர்

இரண்டாம்பாதி நீர்

ஒன்றில் எட்டு பகுதி +

ஒன்றில் எட்டு பகுதி + ஒன்றில் எட்டு பகுதி + ஒன்றில் எட்டு பகுதி

முதற்பாதி நீர் + இரண்டாம்பாதி மண் – ஒன்றில் எட்டு பகுதி + இரண்டாம்பாதி வான் – ஒன்றில் எட்டு பகுதி + இரண்டாம்பாதி வளி – ஒன்றில் எட்டு பகுதி + இரண்டாம்பாதி ஒளி – ஒன்றில் எட்டு பகுதி

நுண்மூலகம்– மண்

முதற்பாதி மண் +

இரண்டாம்பாதி மண்

இரண்டாம்பாதி மண் ஒன்றில் எட்டு பகுதி +

ஒன்றில் எட்டு பகுதி + ஒன்றில் எட்டு பகுதி + ஒன்றில் எட்டு பகுதி

முதற்பாதி மண் + இரண்டாம்பாதி வான் – ஒன்றில் எட்டு பகுதி + இரண்டாம்பாதி வளி – ஒன்றில் எட்டு பகுதி + இரண்டாம்பாதி ஒளி – ஒன்றில் எட்டு பகுதி + இரண்டாம்பாதி நீர் – ஒன்றில் எட்டு பகுதி

செய்யுள் 28.

அவற்றினினண்டம் வையமான துய்ப்பொருள்துய்நிலம் தோன்றின

இவ்வுடலே தன்சொந்தமெனும் பொற்கருவினர் பெரியாண்டவர் ஆம்

பொருள்

ஐந்து நுண்மூலகங்களின் எஞ்சியுள்ள முடக்கத்தன்மையுள்ள பண்டத்திலிருந்து அண்டமும் அண்டத்திலிருந்து வையங்கள் உள்ளிட்ட உய்த்து அனுபவிப்பதற்கான பொருட்கள் மற்றும் பொருட்கள் இருக்கத் தேவையான நிலம் ஆகியன தோன்றின. அங்ஙனம் உண்டான பெருவுடல் அனைத்திலும் தன்சொந்தம் வைக்கும் பொற்கருவினர் பெரியாண்டவர் எனப்படுகிறார்.

விளக்கம்

முன்செய்யுளில் கூறியவாறு ஐங்கலவையாக்கப்பட்டவுடன் அந்த ஐந்து நுண்மூலகங்களிலிருந்து அண்டம் தோன்றியது. அண்டம் என்பது ஒளிர்வன் உய்த்து அனுபவிப்பதற்கான பொருட்கள் மற்றும் பொருட்கள் இருக்கத் தேவையான இடம் அதாவது 14 வையங்களான ஆட்சி நிலங்களாகும். 14 வையங்களின் பெயர்கள் கீழுவருமாறு :-

மேல் ஏழு வையங்கள் –

 1. சத்ய லோகம்
 2. தவ லோகம்
 3. ஞான லோகம்
 4. மஹர் லோகம்
 5. சுவர் லோகம்
 6. புவ லோகம்
 7. பூலோகம்– நாம் தற்சமயம் இருக்கும் உலகம் / வையம்

கீழ் ஏழு வையங்கள்–

 1. அதல லோகம்
 2. விதல லோகம்
 3. சுதல லோகம்
 4. ரஸதல லோகம்
 5. தலாதல லோகம்
 6. மஹாதல லோகம்
 7. பாதால லோகம்

இந்தப் பதினான்கு வையங்கள் உள்ளிட்ட அண்டத்தைத் தன்சொந்தம் எனும் பொற்கருவினர் பெரியாண்டவர் எனப்படுகிறார்.

பெருவுடல் தோன்றியதும் படைப்பு இவ்வாறு நிறைவுற்றது. பரமனின் தானறிவுப்பேரின்பம் நம் விழிப்பு நிலையிலும் முழுமையாக வெளிப்பட்டு கல்வியின்மையினால் மூடப்பட்டு நம் பெருவுடல் வாயிலாகவும் ஒளிர்கிறது என்பதை நினைவு கூர்வோம்.

முன்னர் மறைமுடிவுக் கல்வியை கேள்வி , விமரிசம் , பாவனை ஆகிய மூன்று படிகளாக அணுக வேண்டும் என நோக்கினோம். கேள்வி என்பதில் முதலாக பரமனும் தானறிவும் மெய்யறிவின்பம் என்ற ஒன்றே எனக் கற்று, மெய்யறிவின்பம் எப்போதும் திகழ்ந்திருந்தாலும் இடையூறு / தடையினால் திகழ்ந்திருந்தும் திகழ்ந்திருக்கவில்லை என்ற தோற்றம் பற்றியும், அதனை கல்வியின்மையெனவும் அழைத்தோம். அதன்பின் துவக்கமற்ற கல்வியின்மை பற்றியும் மற்றும் அதன் தன்மையாக மறைத்தலும் , மாற்றுக்கருத்து ஏற்படுத்துவதும் அதன் தொடர்ச்சியாக மாறுவியல்பு பற்றியும் முந்தைய செய்யுள் வரை படைப்பு பற்றியும் படித்தோம்.

இவ்வாறாக நாம் நீக்கவேண்டியுள்ள கல்வியின்மைக்கு படைப்பு என்றவொரு வடிவம் கிடைத்துள்ளது. படைப்பு என்பதாக காரணவுடல், நுண்ணுடல், பெருவுடல் ஆகியன உள்ளதை பகுத்தாய்வு மூலம் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக நீக்குவதை வரும் செய்யுட்களில் கூறவுள்ளார்.

Tamil

Daily Tips : Laugh Together

 • Relax on the couch, watch comedy shows with your family. My family loves Tom & Jerry, Vadivelu Comedy. We’ve watched them dozens of times, and they’re funnier each time!
 • 28 more words
Daily Tips

திருக்குறள் உலக பொது மறையா???

திருக்குறளை உலகப் பொது மறை என்று பலரும் கூறிவருகிறார்கள். திருக்குறள் மறையா அல்லது வேதமா பற்றிய சொல்லாய்வைப் பார்ப்போம்.

மறை என்றால் என்ன? 

மறைத்து வைப்பது ->  யாருக்கும் தெரியாமல் மறைத்துகொள்வது என்று பொருள் பட தான் இந்த மறை என்ற சொல் பயன்பாட்டில் உள்ளது. 6 more words

தமிழ்