குறிச்சொற்கள் » கவிதைகள்

சப்தத்தின் நிழல்

மொழியின் மனதுக்குள்
நின்று நின்று நகர்வதும்
நகர்ந்து பின் நிற்பதுமான
அந்தி இருட்டொன்றில்

முளைத்து முளைத்து மடியும்
வார்த்தைகளின் கூக்குரலில்
புதைந்து அழிகிறது
கவிதையொன்றின் கனவு.

நிழலின் நிழல் விழும்
நீர்த்துளி ஒன்றுக்குள்
சிக்கி தவழாதிருக்கும் 18 more words

கவிதைகள்

உனக்காகவும்

நான் என 
நீீ் நினைக்கும்
என் பிம்பத்துடனே
உன் உறவு

எனக்கும் அதுவே

தழல் ஆட ஆட
மிகுந்த
பதற்றம்
கொள்கிறேன் 

எனக்காக
உனக்காகவும் தான்
கவிதைகள்

மௌனம்

என்னையே சுற்றி 
சுழித்து

ஓடிக்கொண்டிருந்தது

இப்போது எங்கோ தொலைவில் ஒரு நொடி மௌனித்து விட்டு

நானும் கடந்து செல்கிறேன்

கவிதைகள்

நகை

துணுக்குறச் செய்கிறது

காணா அவ்விழியின் பெரு நோக்கு

எதைக் கண்டதால் விரியா அதன் இதழில் இச்சிறுநகை
கவிதைகள்

சுண்டல் பொட்டலத்தில் ஒரு கவிதை

நீங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும்
சாலையில்
நான் நடந்து கொண்டிருக்கும்
அவனுடன்
எள்ளி நகையாடும் மொழியில்
ஓட்டங்கள்
மேல் பற்றியெரியும் வாழ்வை
உபதேசிக்கும்
குருவின் அருள்வாக்கொன்றை
பேசியபடி
மனங்களுள் கலந்து சென்றோம்.

கவிதைகள்

கனியிடை

💜❤️💜

சாலைக்கு இப்புற மரத்திலிருந்து
அப்புறம் கிளைகள் முட்டிட
ஒரு சிலந்தி
வலை பின்னத்துவங்குகிறது.

அந்தரத்தில் ஆடும் அதன் இழையில்
நீலக்கனகாம்பரப்பூ எங்கிருந்தோ பட்டுதிர
அறுந்துவிட்டததன் காதல்.

மீண்டும் முதலிலிருந்து ஆரம்பிக்க
புரண்டுபடுக்கிறோம் நாம். 6 more words

கவிதைகள்

ஜென் மெனக்கிடும்போது

எனக்கிருக்கும்
வெட்கம் மானரோஷம் பற்றி
எனக்கே சந்தேகம்தான்.

விலைபோகா இப்பிணத்தை
விலைபெறா ஒன்றாக்கி
விலைபேசிக்கொண்டிருக்கும்
அற்பத்தனத்தில் நானில்லை
என்பதால் மட்டுமே…

நான்

விலகி இருக்க முடிகிறது
என்னிடமிருந்தும்
என்னை தன்போல் கொண்டாடும்
அவனிடமிருந்தும்….

இருப்பினும், 6 more words

கவிதைகள்