குறிச்சொற்கள் » கவிதைகள்

அருங்காட்சியகம்

அவள் ஓர் அருங்காட்சியகம்

அவளசைவுகள் மொத்தமும் வரலாற்று நிமித்தம்.

கவிதைகள்

காதல் தோல்வி

கடலுக்கும் காதல் தோல்வி போலும்

பல சமயம் மென்மையாய் கரை தொடும் கண்ணீர்

சில சமயம் பீரிட்டு சுனாமியாய்

சுழல்கிறது.

கவிதைகள்

வாழ்ந்த நாட்கள்

பூமியில் வந்து போன நாட்களில்
வாழ்ந்த நாட்கள் எத்தனை..
இதில் வசந்த நாட்கள் எத்தனை!
நொடிந்த நாட்கள் எத்தனை..
இதில் மீண்டும் எழுந்த நாட்கள் எத்தனை!
மகிழ்ந்த நாட்கள் எத்தனை..
இதில் மற்றவரை மகிழ்வித்த நாட்கள் எத்தனை! 32 more words

கவிதைகள்

ஈரிதழ்

ஒரு வேளை வள்ளுவன் உன் ஈரிதழில்

சிக்கி ஈரடியில் எழதியதெல்லாம்

திருக்குறளோ?!

கவிதைகள்

வேடிக்கை

உனக்குள் உலைகிற கொதிகலனில்
எழும்பும் குமிழிகளை
கூர்ந்து வேடிக்கை பார்க்கிறாய்.
ஜன்னலுக்கு வெளியே
காற்று பலமாக வீசுகிறது.
மழை பொழிய வேண்டும்
என்றுதானே எண்ணிக் கொள்கிறாய்?

24/06/19

தமிழ்