யார் செல்வந்தர்

நீதி – உண்மை

உப நீதி – மன நிறைவு

ஒரு பணக்கார ஜமீன்தார், தன் பெரும் செல்வ வளத்தை மெச்சிக் கொள்வதற்காக, தனது அகன்ற நிலப்பரப்பை அடிக்கடி மேற்பார்வையிட செல்வார்.

ஒரு நாள் தனக்கு பிடித்த குதிரையில் தனது நிலப்பரப்பை சுற்றி சவாரி செய்து கொண்டிருந்த போது, ஒரு வயதான குத்தகைதார விவசாயி ஒரு மரத்தின் அடியில் அமர்ந்து, இரு கரங்களையும் கூப்பிக் கொண்டு பிரார்த்தனை செய்வதை கண்டார். 302 more words

Children's Stories

த்ரிகரண ஷுத்தி

நீதி – உண்மை

உபநீதி – எண்ணம், வார்த்தை மற்றும் செயலில் ஒருங்கிணைப்பு / விழிப்புணர்வு

எல்லாப் படைப்புகளிலும், மனிதர்களுக்கு மட்டுமே பேசி, விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பு அளிக்கப் பட்டிருக்கிறது; ஆனால், வேதனைக்குரிய விஷயம் என்னவென்றால், இந்த சக்தி சரியாக பயன்படுத்தப் படுவதில்லை. 337 more words

உண்மை

தொழில் சிறக்க

இறைவனின் கருணையைக் காெண்டு, *நல்ல முறையில் வியாபாரம், தாெழில் அமைந்து அதனை அலட்சியம் செய்தவர்க்குதான் மறுபிறவியிலே சரியான தாெழிலும், வியாபாரமும் அமைவதில்லை.* அடுத்ததாக, *’வியாபாரத்தில் பாெய் சாெல்லலாம், தவறாென்றுமில்லை. பாெய் சாெல்லாமல் இருந்தால் வியாபாரத்தில் தாேற்றுவிடுவாேம்’ என்ற சித்தாந்தம் மனிதரிடம் இன்றுவரை நிலவி வருகிறது. 102 more words

அகத்தியர்

காண்பதெல்லாம் நிஜமா

நீதி: அமைதி

உப நீதி: நன்றி உணர்வு, மன நிறைவு, பகிர்தல்

விண்ணில் சஞ்சரிக்கும் இரண்டு தேவதைகள், ஒரு செல்வந்தர் வீட்டில் ஓர் இரவை கழிக்கலாம் என்று வந்தனர்.

தேவதைகளுக்கு விருந்தினர் தங்கும் அறையில் இடம் அளிக்க, குடும்பத்தினர் முரட்டுத்தனமாக மறுத்தனர். 283 more words

Needhi Kadhaigal

வாழ்க்கையின் உண்மையான அர்த்தத்தை உணர்ந்தவர்

நீதி – உண்மை

உப நீதி – நன்றி உணர்வு / மன நிறைவு

ஒரு யூதகுரு, யூதர் மொழியின் புனித நூல்களிலிருந்து சொற்பொழிவுகளை ஆற்றிக் கொண்டிருந்தார். பாடம் நடந்து கொண்டிருந்த சமயத்தில் மாணவர்கள் “வாழ்க்கையின் உண்மையான அர்த்தத்தை உணர்ந்தவர் எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கு நடுவிலும் புன்சிரிப்புடன் இருப்பார்” என்ற ஒரு வாக்கியத்தைக் கண்டனர். 269 more words

Needhi Kadhaigal

உண்மையானக் காட்சி

நீதி – உண்மை

உபநீதி – ஏற்றுக் கொள்ளுதல், செய்நன்றி

ஒரு பெண்மணி பூங்காவிலுள்ள ஒரு தனிமையான இருக்கையில் அமர்ந்தாள். வாழ்க்கையை வெறுத்த உணர்வுடன் அவள் “இந்த உலகமே என்னை கீழே இழுக்கும் நோக்கத்துடன் செயல்படுகிறது” என நினைத்தாள். 319 more words

Needhi Kadhaigal

உண்மையான செல்வங்கள்

நீதி – உண்மை

உபநீதி – நம்பிக்கை / விசுவாசம்

ஒரு மனிதருக்கு எல்லா வித செல்வங்களும் நிறைந்து, செழிப்பாக இருந்தார். பல லட்சம் மதிப்புள்ள சொத்துக்கு சொந்தக்காரராக இருந்தார். அவரிடம் வீடுகள், நிலங்கள், பண்ணைகள் என்று எல்லாமே இருந்தாலும், மனதளவில் வேதனயுடன் இருந்தார். 265 more words

Needhi Kadhai