கூடி வாழ்ந்தால் கோடி நன்மை

நீதி: உண்மை / சரியான அணுகுமுறை

உப நீதி: சுய ஆய்வு, மற்றவர்களுக்கு மரியாதை

அவசரத் தேவை…… இரத்தம் அல்ல….கீழ்கண்ட பல விஷயங்கள்

மின்வல்லுனர்: ஒருவருக்கொருவர் பேசிக் கொள்ளாத மக்களுக்கு இடையில் உள்ள மின்னோட்டத்தை மீட்டெடுக்க. 115 more words

Children's Stories

ஆக்கப்பூர்வமாக சிந்தித்தல்

நீதி – உண்மை

உப நீதி – மனநிறைவு

லூயி. எல். ஹே (Louise L. Hay) என்பவர் எழுதிய “யூ கான் ஹீல் யுவர் லைஃப் (You can Heal your Life) என்ற புத்தகத்திலிருந்து ஒரு பகுதி – 238 more words

Children's Stories

விழிப்புணர்வு

நீதி : உண்மை

உப நீதி : நம்பிக்கை, உறுதி

பாஸ்ரா என்ற ஊரில், ஹாஸன் என்ற ஒரு புகழ்பெற்ற ஆசிரியர் மெழுகுவர்த்தியை ஏற்றிய ஒரு குழந்தையிடம் கிண்டலாக, “குழந்தையே! இந்த ஒளியானது எங்கிருந்து வருகிறது?” என்று வினவினார். 78 more words

Human Value Stories In Tamil

கனவில் கற்ற பாடம்

நீதி: உண்மை

உப நீதி: பற்றற்ற நிலை / நேர்மறை சிந்தனை / மன அமைதி

ஒரு ஊரில், ஒரு மனிதருக்கு ஒரே ஒரு செல்லக் குழந்தை இருந்தாள். அவர், மகளே தன் வாழ்க்கை என அவளுக்காகவே வாழ்ந்து வந்தார். 327 more words

Children's Stories

கிணற்றில் வாழ்ந்த தவளை

நீதி – உண்மை

உபநீதி – தக்கதருணம், சுதந்திரம்

இந்தக் கதை, மிகவும் பிரபலமான கிராமிய கதைகளில் ஒன்றாகும்; இதற்கு பல பதிப்புகளும் உள்ளன. இந்தப் பதிப்பு சுவாமி விவேகானந்தர்,  15.9.1893-ல் சிகாகோவில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் நிகழ்த்திய சொற்பொழிவில் இடம் பெற்றதாகும். 228 more words

Children's Stories

குறு கதை! #1

ஒரு அடர்ந்த காட்டின் நடுவே நதி ஒன்று கரைபுரண்டு ஓடிக்கொண்டு இருந்தது. அதில் ஒரு பக்கம் நாலா என்னும் பெண் சிங்கம் தன் இருப்பிடத்தை விடுவித்து ஒரு வாரம் ஆகியிருந்தது.

ஆனால்¸ அவள் முகத்தில் சந்தோஷம் உரிய லட்சணம் ஏதும் தெரியவில்லை. 299 more words

Love