சவால்களை சமாளிப்போம்

நீதி: உண்மை, நம்பிக்கை

உபநீதி: நேர்மையான அணுகுமுறை, விடாமுயற்சி

எதியோப்பிய மக்களில் பெரும்பாலானவர்களுக்கு மருத்துவ வசதி இல்லை என்ற செய்தியை படித்திருப்போம். அப்படியானால் மக்கள் துன்பங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று அர்த்தமா? நல்ல வேளை, அரசு அவ்வாறு நினைக்கவில்லை. 409 more words

Children's Stories

உண்மை வழி

பரந்துபட்ட உலகமும், இந்த பேரண்டமும், நீக்கமற நிறைந்துள்ள அனைத்தும் பரம்பாெருள்தான் என்பதை ஒரு மனிதன் நன்றாக உள்வாங்கி, திடமாக நம்பி ‘எல்லாம் அவன் செயல்’ என்று தன்னை பரிசுத்த மனிதனாக மெல்ல, மெல்ல மாற்றிக்காெண்டால், அப்படி மாற்றிக்காெள்கின்ற மனிதனுக்கு, அப்படி மாற்றிக்காெண்டு ‘உண்மையாக வாழ வேண்டும், உண்மை வழியில் செல்ல வேண்டும்’ என்று எண்ணுகின்ற மனிதனுக்கு அவன் எங்கிருந்தாலும் இறைவன் எம்பாேன்ற மகான்கள் மூலமாகவாே, வேறு வழி மூலமாகவாே வழிகாட்டிக் காெண்டேயிருப்பார் அப்பா. 215 more words

Post

அமைதியாக இருக்கக் கற்றுக் கொள்வது

நீதி: உண்மை, சுய பரிசோதனை

உபநீதி: பொறுமை, அறிவு

ஜப்பானிய நாட்டை சார்ந்த புத்த மதத்தின் ஒரு கதை.

புத்த மதம் ஜப்பானுக்கு வருவதற்கு முன், டெண்டை பள்ளியின் மாணவர்கள் தியானம் கற்பதை வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தார்கள். 154 more words

Children's Stories

அனுமானம் செய்வதற்கு முன் உண்மைகளை அறிந்து கொள்

நீதி: உண்மை

உபநீதி: உள்ளார்ந்து நோக்குதல், பச்சாத்தாபம்

http://academictips.org/blogs இணையதளத்திலிருந்து எடுக்கப் பட்டது

நான் தொடக்கப் பள்ளியில் படித்துக் கொண்டிருந்த போது, என் வகுப்பிலுள்ள மாணவனுடன் ஒரு பெரும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டேன். அது என்ன வாக்குவாதம் என்று மறந்து விட்டது; ஆனால் அன்று நான் கற்றுக் கொண்ட பாடம் மறக்கவில்லை. 228 more words

Children's Stories

வாழ்க்கையை தைரியமாக எதிர்கொள்

நீதி – உண்மை, நம்பிக்கை

உபநீதி: விடாமுயற்சி, அனுபவம்

ஒரு எட்டு வயது சிறுவன் அவன் தாத்தாவிடம் சென்று பெருமையாக, “நான் வளர்ந்த பின் வெற்றிகரமாகத் திகழப் போகிறேன் என்று அறிவித்தான். அப்படி ஆகுவதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் சொல்ல முடியுமா?” என்று கேட்டான். 255 more words

Children's Stories

ஒருமுகச் சிந்தனை

நீதி: உண்மை

உபநீதி: ஒருமுகப்படுத்துதல், தன்னடக்கம்

பெயர் தெரியாத கதாசிரியர்

பல வில்வித்தை போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற தற்புகழ்ச்சியுடைய ஒரு இளைஞன், வில்வித்தையில் நன்கு புகழ் பெற்ற ஒரு புத்த குருவிடம் சவால் விட்டான். 214 more words

Children's Stories

பொய்..

உண்மையின் காலத்துடனான மாற்றத்திற்கு

பொய் என்று பெயர்.

– Loonagraphy

கிறுக்கப்பட்டவற்றுள் கிழிக்க மனமில்லாதவை.