குறிச்சொற்கள் » அரசியல்வாதிகள்

இன்றைய‌ அரசியல்வாதிகள் தெரிந்தே செய்யும் பாவச்செயல்கள் - ஓரரசியலல‌சல்

இன்றைய‌ அரசியல்வாதிகள் தெரிந்தே செய்யும் பாவச்செயல்கள் – ஓரரசியலல‌சல்

அரசியல் என்பது புனிதத் தன்மை வாய்ந்த ஒன்று. இது முழுக்க‍ முழுக்க‍

தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

அரசியல்வாதிகள் "பிழை"க்கவில்லை!

ஊழல் மலிந்த அரசியல் சூழ்நிலையை நாம் தொடர்ந்து உண்டாக்கினோம்!
அந்தக் குழம்பிய குட்டையில் பண மீன் பிடித்து பிழைத்தார்கள்!
கருவாடாக மாற்றி ஸ்விஸ் வங்கியில் சேகரித்தார்கள்!