மகாகவி பாரதி, ‘சந்திரிகையின் கதை’ என்ற தலைப்பில் எழுதிய அற்புதமான கதையை பூர்த்தி செய்வதற்குள் காலஞ்சென்று விட்டதால், அந்தக் கதை முற்றுப் பெறாமல் போய்விட்டது. அந்தக் கதைக்கு முடிவுரை எழுதும் முயற்சியாக ஒரு போட்டியை டெல்லியில் உள்ள அவ்வை தமிழ்ச் சங்கம் அறிவித்திருந்தது.

அந்தப் போட்டியில் நானும் கலந்து கொண்டு,  அந்தக் கதையின் முடிவுரையை எழுதி அனுப்பி வைத்து இருந்தேன். இப்போது அந்தப் போட்டியின் முடிவாக  என்னுடைய கதை சிறந்த முடிவுரையாகத் தேர்வு செய்யப் பட்டுள்ளது என்பதை மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

சுப்ரமணிய பாரதி என்ற பெயரைக் கேட்டாலே சின்னக் குழந்தைக்கும் சுதந்திர வேட்கை உண்டாகும் என்று கற்றறிந்தோர் சொல்வதுண்டு. சுதந்திரம் பெறுவதற்கு முன்பே ஆடுவோமே பள்ளு பாடுவோமே ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோமென்று கொண்டாடிய தீர்க்கதரிசி பாரதி. ஆனால் அதற்கு வெகுகாலத்திற்கு முன்பே காலன் பாரதியைக் கவர்ந்து சென்று விட்டான். ஆனாலும் இன்றும் மகாகவி பாரதி தன்னுடைய படைப்புகளின் மூலம் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதை நாமறிவோம். அப்படிப்பட்ட சரஸ்வதியின் முழுமையான கடாட்சம் பெற்ற பாரதியின் முடிவு பெறாத கதைக்கு முடிவு எழுதும் முயற்சியாக ஒரு போட்டியை ஏற்பாடு செய்த

அவ்வை தமிழ்ச் சங்கத்துக்கு நமது நன்றி!

அந்தக் கதை அவ்வைத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் இணைய தளத்திலும், முகநூலிலும் வெளிவர இருக்கிறது என்பதை மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்..